BACA : DUMAN ÇIKIŞINI SAĞLAYAN YAPI BÖLÜMÜBacalar soba bacası, şömine bacası, doğalgaz bacası, mutfak bacası,
havalandır bacası gibi kullanım yerlerine göre ve cihazlara göre adlandırılır.
Her birinin özelliği farklıdır ve amacına uygun kullanılmalıdır.
ÖRNEK:
A: Mutfak Bacasına Şömine Bağlanmaz.
B: Havalandırma Bacasına Doğalgazlı Kombi Bağlanmaz

Şömine Bacası Nasıl Olmalı?

• Şömine Bacası; Yapı Türü Ne Olursa Olsun Müstakil Olmalı
• Baca ölçüleri seçilen şömineye göre değişir;
   (Baca 30x30cm iç ölçülerinde yapılırsa her tıp ve büyüklükte şömine bağlanabilir.)
• Baca içi yuvarlak veya kare olabilir.
• Baca ölçüsü; bacanın en dar yerinin iç ölçüdür.
• Baca; şömine aksında çıkmalı, extra durumlar projeye göre değerlendirilmeli.
• Binaya göre baca; mahyayı en az 50cm geçmelidir.